Hi cả nhà mình! Sau buổi thảo luận hôm trước, chúng ta đã thu được những ý kiến sau đây về vấn đế "Chúng ta cần có những phẩm chất nào để tảnh công trong công việc của mình?":
- Lòng yêu nghề và đam mê với công việc.
- Cầu tiến, ham học hỏi.
- Có trách nhiệm trong công việc.
- Có kỹ năng và chuyên môn vững chắc.
- Tự động, chủ giác trong công việc
Trên đây là ý kiến mà em đã thu thập được từ các nhóm LEO, 3T, CỦ CẢI và nhóm M-T-Q
Mời cả nhà mình cùng tiếp tục đóng góp ý kiến thảo luận ạ