Làm bông hoa, Logo của Illustrator CS2.
Bước 1: Trước hết bạn tạo những cánh hoa như thế này bằng công cụ Pen Tool.

Bước 2: Áp dụng nó với công cụ tô mầu giải. Chọn một cánh hoa, đổ màu với Radial Gradient (hiển thị những màu mình cần tô) và chọn Multiply trong bảng Transparency.

Chọn cánh những cánh hoa không màu (chưa tô màu), sử dụng công cụ lấy mẫu màu Eyedropper Tool, nhấn chuột lên cánh hoa khác đã được tô màu để sao chép mẫu màu. Bạn nên cần đến sự điều chỉnh màu giải của mỗi cánh hoa với công cụ Gradient Tool.
Bước 3: Tạo 1 cái nhuỵ hoa, đổ màu giải cho nó với chế độ Linear Gradient và chọn Multiply trong khung Transparency.

Rồi nhân đôi nó lên:

Bước 4: Sử dụng công cụ Ellipse Tool, tạo 1 vòng tròn, đổ màu cho nó với công cụ Radial Gradient (hình dưới) và chọn chế độ Multiply trong bảng Transparency.

Cuối cùng nhân đôi bông hoa và để độ đục Opacity thấp ở phần (Transparency).